HISTORIA

Historia OSP Wieleń

W Wieleniu Ochotnicza Straż Pożarna została założona we wrześniu 1885 roku. Od ówczesnego Magistratu straż przejęła sprzęt przeciwpożarowy a mianowicie sikawki i 250 m. węży. Remizę OSP wybudowano w 1886 roku na placu przy Nowym Mieście oraz nieco później obok remizy drewnianą wspinalnię do ćwiczeń i suszenia węży. Niestety wspinalnia została rozebrana przed II wojną światową, natomiast remiza służyła do 1959 roku.19 października 1902 roku doszło do pożaru Kościoła, który był spowodowany uderzeniem pioruna. W 1916 roku przy szkole podstawowej wybudowano sale gimnastyczną a wraz z nią 3-piętrową wieżę-wspinalnię. Kilka lat później OSP miała już lepszy sprzęt. Kupiono technicznie sprawniejszą sikawkę hydrofor, nabyto mechaniczną drabinę. Przez natychmiastową i skuteczna akcję w walce z pożarami i nie tylko na terenie miasta, ale w bliższej i dalszej okolicy zjednała sobie straż wieleńska miano jednej z najsprawniejszych OSP.
50- tą rocznice swej działalności obchodzono 6 października 1935 roku. Liczyła wtedy 47 członków czynnych i 10 wspierających. Mijały lata aż wreszcie nadszedł tragiczny wrzesień 1939 roku, a po nim okres okrutnej pięcioletniej niewoli. Z szeregów strażackich ubywają wartościowi ludzie wymordowani przez okupanta, względnie oskarżeni ze swymi rodzinami na poniewierkę. Straż składała się przeważnie z Niemców, a Polacy, którzy do niej należą są bez praw organizacyjnych. Jednak nikt nie traci nadziei, że utrata wolności i niepodległości jest chwilowa, więc świadomie i aktywnie uczestniczą w akcjach i strzegą swego sprzętu.
Dnia 29 kwietnia 1945 roku OSP Wieleń jako jedna z pierwszych organizacji społecznych odbywa swoje pierwsze spotkanie. W tym dniu na członków organizacji zapisało się 25 osób. Bogato wyposażono remizę w sprzęt, organizowano szkolenia dla młodego pokolenia strażackiego, utworzono nawet drużynę piłki nożnej dla członków OSP.
Już 14 lipca 1946 roku Straż w Wieleniu organizowała pół okręgowy zjazd połączony z zawodami, a sprawny przebieg zjazdu zjednał organizatorom uznanie uczestników. W 1959 roku dla potrzeby Wieleńskiej OSP przy pomocy finansowej Prezydium Miejskiej Rady Narodowej i ofiarnej pracy strażaków, głównie naczelnika dh. Franciszka Wypusza wybudowano nową remizę z garażem i świetlicą.
75- tą rocznicę obchodzono w roku 1960. Straż liczyła wówczas 70 członków , w tym 50 wspierających. Do straży garną się młodzi członkowie dla których służba w niej jest zaszczytem. Strażacy walczą z żywiołem choć niejednokrotnie jest on od nich silniejszy. Tak jak to miało miejsce w 1977 roku, kiedy to mimo ofiarnej postawy ogień strawił kościół ewangelicki na Nowym Mieście.
W 100 lecie powstania OSP w 1985 roku, jednostka liczyła 58 członków, w tym 30 wspierających. Uroczystość 100-lecia odbyła się w dniu 5 sierpnia 1985 roku. Podczas uroczystości, wieleńskiej jednostce przekazano sztandar ufundowany przez miejscowe zakłady pracy i mieszkańców Wielenia. Wyróżniający się strażacy zostali udekorowanymi odznaczeniami państwowymi, odznakami regionalnymi oraz medalami „Za zasługi dla pożarnictwa”. Uroczystość zakończyła się wmurowaniem kamienia węgielnego pod budowę nowej remizy. Rozpoczynając nowe stulecie swego istnienia wieleńska OSP posiadała min.: jeden samochód strażacki GBM- Star 200 oraz 3 motopompy. W tym czasie jednostka liczyła 40 członków, w tym 15 czynnych, 3 honorowych oraz drużynę młodzieżową (MDP) składającą się z 10 osób.
W kwietniu 1986 roku Prezydium Zarządu Głównego Związki Ochotniczych Straży Pożarnych w Warszawie nadało Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieleniu Złoty Znak Związku. Najwyższe odznaczenie przyznawane członkom i organizacją ochotniczych straży pożarnych.
Od 1990 roku ochrona przeciwpożarowa staje się zadaniem własnym gminy. Rozpoczyna się nowy okres w działalności Ochotniczych Straży Pożarnych.
Rok 1992 jest rokiem wielkiej pożogi która ogarnęła Puszczę Notecką. Dnia 10 sierpnia w ciągu ośmiu godzin spłonęło 6 tys hektarów lasu.
1 stycznia 1995 roku powstaje Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy. Zostajemy włączeni w jego skład.

Wielkie przyśpieszenie

W roku 1998 nawiązujemy kontakt z Richardem Ignaszak z Recklinghausen. Wzbogacamy się o sprzęt do ratownictwa technicznego.
W lutym 1999 roku otrzymujemy nowy obiekt przy ulicy Szkolnej. Wracamy do korzeni, niedaleko obecnej remizy była pierwsza siedziba Straży Pożarnej w Wieleniu. W tymże roku zostajemy wyróżnieni Złotą Chochlą za działalność na rzecz Domu Kultury w naszym mieście.
115 lat istnienia jednostki przypada w roku 2000. Następuje oficjalne otwarcie nowej remizy. Zostajemy uhonorowani medalem Zasłużony dla Miasta i Gminy Wieleń. W tym czasie jednostka liczy 45 członków w tym 10 MDP 6 Honorowych oraz 14 Wspierających.
Pierwsza katastrofa kolejowa w Miałach w roku 2001. Wykolejone cysterny z olejem napędowym oraz ługiem sodowym stworzyły zagrożenie dla środowiska naturalnego. Otrzymujemy nowy samochód ratowniczo – gaśniczy Star GBA.
Zostajemy wyróżnieni przez Parlamentarną Komisję do spraw Strażaków za działalność w ramach KSRG w roku 2003. Otrzymujemy Srebrnego Pegaza 2003 nagrodę MG Domu Kultury w Wieleniu.
Druga katastrofa kolejowa w Miałach w roku 2004. Ratujemy ludzi uwięzionych w stalowym rumowisku. Nasze działania zostają wysoko ocenione przez strażaków PSP a w fachowej prasie ukazują się pochlebne artykuły. Kolejny Srebrny Pegaz na naszym koncie.
120 lat istnienia Straży Pożarnej w Wieleniu zostaje uświetnione otrzymaniem Honorowego Medalu im. Bolesława Chomicza, założyciela Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Dh Prezes Zarządu Ziopaja Jerzy oraz Naczelnik dh. Dembski Bolesław zostają uhonorowani Złotym Znakiem Związku, wręczonych zostaje wiele innych odznaczeń.
Rok 2006 to wyróżnienie tytułem Ochotnicza Straż Pożarna Roku 2005 powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego. Strażakiem roku zostaje dh Dominik Dembski. Otrzymujemy nominację do tytułu na szczeblu wojewódzkim. Rozpoczynamy rozbudowę remizy.
Rok 2008 to ponowne wyróżnienie tytułem Ochotnicza Straż Pożarna Roku 2007 powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego. Strażakiem roku zostaje dh Dreczka Oktawiusz. Otrzymujemy nominację do tytułu na szczeblu wojewódzkim.
Rok 2009 Otrzymujemy nowy samochód ratowniczo – gaśniczy MAN TGM – GBA. 11 listopada nastąpiło uroczyste otwarcie Gminnego Centrum Ratowniczo- Gaśniczego , na które składa się rozbudowany i odnowiony budynek naszej jednostki oraz oddziału ratownictwa medycznego z zapleczem socjalnym.
125 – tą rocznicę istnienia obchodzimy w maju 2010 roku. Straż zrzesza 59 osób. Podczas uroczystości nadano nowy sztandar ufundowany przez społeczeństwo Miasta Wielenia. Zarząd Województwa Wielkopolskiego nadaje nam Odznakę Honorową „Zasłużony dla Województwa Wielkopolskiego”.
Obecnie w Straży Pożarnej w Wieleniu działa 78 osób. 4 członków Honorowych, 5 Wspierających, 27 MDP, Kobieca Drużyna w sile 7 druhen, 35 członków czynnych w tym 25 w Jednostce Operacyjno Technicznej. Posiadamy dwa średnie samochody ratowniczo gaśnicze, autodrabinę, lekki samochód rozpoznawczo ratowniczy,samochód operacyjny, lódź, oraz przyczepy ze sprzętem pomocniczy